Tour Hành Hương

Tour Miến Điện

CHƯƠNG TRÌNH VIẾNG BÁI XÁ LỢI PHẬT MIẾN ĐIỆN  (5 ngày – 4 đêm) Ngày khởi hành: 31/10/2017 (12/09 ÂL)…

Xem thêm

Tour Ấn Độ-Nepal

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT PHẬT (11 ngày – 10 đêm) Ngày khởi hành: 19/11/2017 (02/10 ÂL) Ngày 1:…

Xem thêm